Service

Som bruger af planteværnsmidler er det meget vigtigt at gøre sig sit ansvar bevidst. Viden om risikofaktorer og konsekvenser indgår i en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af midlerne.

Den agrokemiske branche har tiltrådt internationale adfærdsregler for distribution og anvendelse af planteværnsmidler, hvorfor den arbejder ud fra definerede etiske normer.

På brugersiden er det særdeles betydningsfuldt at være opmærksom på de mange krav om korrekt opbevaring, påfyldning og udbringning af midler samt om bortskaffelse af rester og brugt emballage. Ikke mindst skal man være yderst opmærksom på at midlet stadig må besiddes på bedriften og stadig er godkendt til anvendelsen.

Et snævert samarbejde mellem forskning, rådgivning og praksis danner basis for nye og bedre planteværnsmidler, der kan bidrage til både at forøge dyrkningssikkerheden og produktionsudbyttet inden for landbrug, skovbrug, frugtavl og gartneri.

Alle medarbejdere hos CILLUS A/S har mange års erfaring med planteværnsmidler, deres virkning og anvendelse.

Vort rådgivningsarbejde omfatter bl.a. aktuelle udsendelser i sæsonen, informationsmøder og skriftlig rådgivning, ligesom vi altid træffes på telefonen.

Er der emner De ønsker at drøfte, så kontakt os på telefon 44 91 60 55 eller mail til cillus@cillus.dk